Een pleeggast

Pleeggasten in Vlaanderen

België is één van de weinige landen waar pleegzorg voor volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek bestaat.

Pleeggasten aan het woord

Ontdek het verhaal van volwassenen die een eigen plekje hebben in een gastgezin.