Wat verandert er allemaal?

Wanneer je kind in een pleeggezin gaat wonen, veranderen er soms een aantal praktische zaken. Veel hangt af van hoe lang je pleegkind in het pleeggezin gaat wonen. De grootste veranderingen zijn er wanneer je kind voor lange tijd in een pleeggezin gaat wonen. Als je kind enkel tijdens weekends of vakanties of voor een heel korte periode bij een pleeggezin gaat logeren, verandert er weinig.
 

Als je kind voor langere tijd bij een pleeggezin gaat wonen moet je rekening houden met een aantal veranderingen. Zo zal je kind officieel ingeschreven worden op het adres van de pleegouders. Je kind wordt ook ingeschreven op het ziekenfonds van de pleegouders. Dat betekent ook dat zij instaan voor mogelijke medische kosten. Het bedrag van de kinderbijslag wordt overgezet naar de pleegouders. Ook jij krijgt nog een vergoeding van het kinderbijslagfonds. Dat kan je onder meer gebruiken om je te verplaatsen voor contactmomenten met je kind. Als je kind langer dan een jaar in een pleeggezin woont, wordt het kind ten laste van de pleegouders. Dat betekent dat je je kind niet meer ten laste moet opgeven op jouw belastingsaangifte. Je behoudt wel het ouderlijk gezag over je kind. Daardoor zal je samen met het pleeggezin betrokken worden om belangrijke beslissingen te nemen. Voor een kind is het erg belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen jou en de pleegouders.
 

Wanneer het van bij het begin al duidelijk is hoe lang je kind in een pleeggezin zal wonen, blijven veranderingen beperkt. Als je zelf een beroep doet op pleegzorg omdat je tijdelijk niet voor je kinderen kan zorgen. Of wanneer je kinderen af en toe een weekend in een ander gezin gaan logeren. Dan blijft het kind op jouw adres en bij je ziekenfonds ingeschreven. Je draagt dan zelf ook mogelijke medische kosten.