Rechten van ouders

Wanneer je kind in een pleeggezin gaat wonen heb je als ouder verschillende rechten. Je hebt in ieder geval recht op ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Bovendien heb je ook recht op duidelijke informatie en inspraak.

 

Recht op hulp

Wanneer het even moeilijk loopt in je gezin, heb je recht op hulp. Deze hulp vertrekt steeds vanuit het belang van je kind. 

Recht op begeleiding

Als je kind in een pleeggezin gaat wonen, krijg je de ondersteuning van een pleegzorgbegeleider. Een begeleider is iemand waarmee je kunt praten over hoe de samenwerking loopt, over je wensen of klachten. Elke begeleider heeft beroepsgeheim. Dit wil zeggen dat ze niet zomaar alles aan iedereen mogen doorvertellen wat jij hen verteld hebt.

Recht op informatie

Ouders kunnen steeds informatie opvragen over de pleegzorgdienst en haar werking. Je hebt bovendien recht op alle informatie die je als ouder nodig heeft om te weten hoe het met jouw kind gaat.

Recht op contact

Bij pleegzorg wordt het ouderschap gedeeld. Dat wil zeggen dat pleegouders je kind niet van je willen afpakken. Je blijft het recht hebben om contact te hebben met je kind. De pleegzorgdienst of de jeugdrechter werkt daarom een bezoekregeling uit over hoe en waar je je kind mag zien. Het is belangrijk voor je kind dat je je houdt aan die afspraken.

Recht op inspraak

Als ouder blijf je betrokken in het leven van je kind. Samen met het pleeggezin neem je immers de belangrijke beslissingen. We zoeken naar een gepaste manier om beslissingen te nemen waar iedereen zich goed bij voelt. Ook bij medische ingrepen wordt jouw toestemming gevraagd.

Recht op een dossier

Als je hulp vraagt bij een organisatie, maken de hulpverleners een dossier. In dat dossier schrijven zij wat zij belangrijk vinden voor je kind. Je mag ook zelf informatie toevoegen aan je dossier. 

Recht op privacy

Een pleegzorgdienst behandelt je situatie met alle mogelijke discretie. Gegevens over jou of je kind zijn beschermd door de Wet op Privacy. Hulpverleners mogen enkel informatie doorgeven aan externen, wanneer dit in het belang is van het kind

Recht om een klacht in te dienen

Pleegzorgdiensten proberen steeds om een zo goed mogelijke ondersteuning aan te bieden. Toch is het niet uitgesloten dat zich op een bepaald ogenblik een probleem voordoet. Misschien ben je over iets verbaasd, ontevreden of heb je ergens vragen over. Aarzel dan niet om je suggesties, vragen en klachten aan je provinciale pleegzorgdienst door te spelen. Jouw mening over onze hulp- en dienstverlening is voor ons van groot belang. Indien je je  niet kan vinden in de oplossing die wij voorstellen of je blijft met vragen en bedenkingen zitten, kan je steeds terecht bij de JO-lijn op het gratis nummer 0800/900 33.

Recht op participatie

De mening van ouders is erg belangrijk voor een pleegzorgdienst. Elke pleegzorgdienst heeft een Participatieraad, waarin pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen en ouders samen met elkaar in gesprek gaan. Ze denken na over hoe iedereen nog beter ondersteund kan worden en de samenwerking nog vlotter kan verlopen.

Recht op een vertrouwenspersoon

Als ouder heb je recht op bijstand van een vertrouwenspersoon. Je kan zelf iemand kiezen die je vertrouwt en die naast je staat. Je vertrouwenspersoon kan mee opkomen voor je belangen en je helpen je mening te verwoorden bij alle contacten binnen Jeugdhulp. 
 
Een vertrouwenspersoon moet meerderjarig zijn, een uittreksel van het Strafregister hebben en moet uitdrukkelijk door jou aangewezen zijn. Je vertrouwenspersoon mag niet de vertrouwenspersoon van je kind(eren) zijn of rechtstreeks betrokken zijn bij hun hulpverlening. Jij neemt zelfstandig de beslissingen, de vertrouwenspersoon ondersteunt jou (waar en wanneer jij dat wenst).