Mijn kind in een pleeggezin

Ouder zijn is niet altijd even gemakkelijk. Soms lopen de problemen zo hoog op, dat je het zelf even niet meer weet. Dan hebben jij en je gezin recht op hulp.

Soms kan een kind terecht in een ander gezin, een pleeggezin. Zij proberen je kind te helpen wanneer dat in je eigen gezin niet lukt. Deze vorm van hulp is pleegzorg. In Vlaanderen wonen meer dan 8.000 kinderen en volwassenen in een pleeggezin. Hun ouders en pleegouders bouwen samen aan hun toekomst. Die samenwerking is niet altijd even gemakkelijk. Maar belangrijk is dat iedereen klaar staat voor je kind.

 

Waar komt mijn kind terecht?

Dat hangt af van wat het beste is voor je kind. Soms wordt er gezocht naar een gezin dat je kind al kent. Dat kan familie zijn, maar ook vrienden of kennissen. Als er geen geschikt pleeggezin gevonden wordt in je buurt, zoeken we een pleeggezin dat zich heeft opgegeven bij de pleegzorgdienst. Zij zijn zorgvuldig geselecteerd en voorbereid. Bovendien krijgen ze ook deskundig advies van een pleegzorgbegeleider.

Wanneer we een geschikt pleeggezin vinden, wordt alles goed voorbereid. Iedereen leert elkaar al een beetje kennen. We proberen goede afspraken te maken. Toch is er in sommige gevallen heel weinig tijd om alles voor te bereiden. Wanneer er een plotse crisis is die je gezinsleven helemaal door elkaar gooit bijvoorbeeld.

 

Vrijwillige of gedwongen pleegzorg?

Als je zelf hulp zoekt wanneer het even niet meer lukt, noemen we dat vrijwillige pleegzorg. Als een jeugdrechter moet tussen komen en je kind toewijst aan een pleeggezin spreken we over gedwongen hulp. De jeugdrechter beslist ook wanneer en waar je je kind mag bezoeken.

Als ouder sta je niet alleen. Je pleeggezin en je pleegzorgbegeleider helpen je tijdens deze moeilijke periode. Ook andere ouders weten wat het is wanneer hun kind opgroeit in een pleeggezin. 

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dat een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk,...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het "fout" lopen  van een pleegzorgplaatsing op tijd te detecteren is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin, wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.