Een pleegzorgbegeleider

Vanaf het moment dat je kind bij een pleeggezin gaat wonen, krijg je een pleegzorgbegeleider. Hij of zij heeft als taak om iedereen te ondersteunen. Dat betekent zowel jou, je kind als het pleeggezin. Je begeleider heeft regelmatig gesprekken met je. Jullie bespreken hoe alles loopt. Je kan je begeleider ook altijd bellen of mailen als je vragen hebt. Je begeleider maakt ook geregeld verslagen. Daarin staat hoe samenwerking met het pleeggezin loopt en hoe je kind het doet. Die verslagen worden ook bewaard op je pleegzorgdienst. 

Veelgestelde vragen

Houden pleegkinderen contact met hun eigen familie?

Je kunt een pleeggezin beschouwen als hulp die aan het natuurlijke netwerk van een kind wordt toegevoegd. Ouders zijn daarin zeer belangrijk. Het dus evident dat pleegkinderen contact kunnen hebben met hun ouders. In veel situaties is dat mogelijk. Denken we maar aan gezinsondersteunende pleegzorg.

Noemt mijn pleegkind mij mama of papa?

Vooral kleine kinderen willen graag "mama" of "papa" zeggen. Pleegouders tonen de pleegkinderen dat ze respect hebben voor de afkomst van het pleegkind, door met de ouders af te spreken hoe de pleegkinderen hen mogen aanspreken. Meestal is er een onderscheid tussen de wijze waarop pleegkinderen hun ouders, dan wel hun pleegouders aanspreken.

Kan ik beslissen naar welke school een pleegkind gaat?

Neen. In principe is dat het voorrecht van de ouders of de jeugdrechter.

Moet ik het rapport ondertekenen van mijn pleegkind?

Ja. Een pleegouder neemt de materiële bewaring van het kind op zich. Daarbij hoort het ondertekenen van het schoolrapport.

Moet ik voor mijn pleegkind naar het oudercontact op school?

Natuurlijk kan een oudercontact veel verhelderen, en dat niet alleen met betrekking tot de schoolresultaten. Een oudercontact kan ook helpen als de leerkracht bijzondere vragen heeft over het pleegkind of over pleegzorg. Bij kortdurende pleegzorg zijn het in principe de ouders die naar het oudercontact gaan.