Rechten van gastgezinnen

 

Wanneer een pleeggast in je gezin woont heb je als gastgezin verschillende rechten. Je hebt in ieder geval recht op begeleiding van je pleegzorgdienst. Daarnaast heb je onder meer recht op een pleegzorgvergoeding en pleegzorgverlof.

 

Recht op begeleiding

Als gastgezin heb je recht op ondersteuning en begeleiding van een professionele pleegzorgbegeleider. Deze begeleider is je aanspreekpunt voor vragen en praktische zaken. Hij of zij kan je ook inschakelen om extra manieren voor ondersteuning te vinden. Bovendien kan je ook terugvallen op administratieve ondersteuning van je pleegzorgdienst voor bepaalde praktische zaken.

Recht op informatie

Gastgezinnen kunnen steeds informatie opvragen over de pleegzorgdienst en haar werking. Wanneer een pleeggast in je gezin komt wonen heb je eveneens recht op informatie over de volwassene met een beperking of psychische achtergrond en rond zijn of haar voorgeschiedenis. 

Recht op kennismaking met de familie en de pleeggast

Voor een pleeggast in je gezin komt wonen heb je het recht om kennis te maken met de familie en met de pleeggast. Op deze manier kan je zelf inschatten of je klaar bent voor je engagement als gastgezin en kan je met een goed gevoel starten aan de opvang van de pleeggast. 

Recht op een pleegzorgvergoeding

Gastgezinnen die volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek opvangen in hun gezin krijgen hiervoor een vergoeding. Deze wordt opgedeeld in een dagvergoeding en een maandvergoeding. De dagvergoeding bedraagt 7 euro, per maand heb je bovendien recht op een bijkomende som van 513 euro. Tot slot kunnen gastgezinnen ook bijzondere kosten terugbetaald krijgen voor speciale medische of specifieke behandelingen.

Recht op pleegzorgverlof

Je hebt als pleegzorger met een arbeidscontract recht op 6 dagen pleegzorgverlof per jaar. Als beide pleegzorgers werken moet dit pleegzorgverlof onder hen verdeeld worden. In de aanvraag voor pleegzorgverlof moet geargumenteerd worden dat pleegzorgers afwezig blijven in functie van hun pleegzorgopdracht.

Recht op nazorg

Je pleegzorgbegeleider blijft ook betrokken wanneer de pleegzorgsituatie eindigt. Tot maximum 6 maanden na de afronding van het dossier bij de pleegzorgdienst blijft je pleegzorgbegeleider ondersteuning bieden.

Recht op een klachtenprocedure

Pleegzorgdiensten proberen steeds om een zo goed mogelijke ondersteuning aan te bieden. Toch is het niet uitgesloten dat zich op een bepaald ogenblik een probleem voordoet. Misschien ben je over iets verbaasd, ontevreden of heb je ergens vragen over. Aarzel dan niet om je suggesties, vragen en klachten aan je provinciale pleegzorgdienst door te spelen. Jouw mening over onze hulp- en dienstverlening is voor ons van groot belang. Indien je je  niet kan vinden in de oplossing die wij voorstellen of je blijft met vragen en bedenkingen zitten, kan je steeds terecht bij de JO-lijn op het gratis nummer 0800/900 33.

Ook kandidaten die onder hun pleegzorgdienst niet in aanmerking komen als gastgezin hebben recht op een tweede kans. Zij kunnen een beroepsprocedure doorlopen bij een pleegzorgdienst in een andere provincie.

Recht op participatie

Net als de stem van pleegkinderen, pleeggasten en ouders is ook de mening van gastgezinnen erg belangrijk voor een pleegzorgdienst. Elke Pleegzorgdienst heeft een Participatieraad, waarin pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen en gezinnen van oorsprong in dialoog treden om de werking van hun pleegzorgdienst te evalueren en te verbeteren. 

Veelgestelde vragen

Mijn pleegkind/gast heeft een andere godsdienst. Hoe ga ik daarmee om?

Als het pleegkind of de pleeggast een andere levensbeschouwing of godsdienst heeft, is dat waarschijnlijk omdat jullie tijdens de voorbereiding op pleegzorg geen bezwaar gemaakt hebben tegen die godsdienst. Het betekent wel dat je er rekening mee moet houden dat het pleegkind zijn godsdienst kan beleven.

Een dokter heeft beroepsgeheim, hebben pleegouders dat ook?

Pleegouders zijn vrijwillige medewerkers van de diensten voor pleegzorg. Daarom zijn ze ook door het beroepsgeheim gebonden. Dat wil zeggen dat pleegouders discreet moeten omgaan met de informatie die zij verkrijgen over het pleegkind of de pleeggast, zijn/haar familie en zijn/haar geschiedenis.

Kan ik mijn pleegkind/gast nog zien als de pleegzorgsituatie gestopt is?

Niet altijd. Het is natuurlijk leuk als pleegkinderen/pleeggasten nog contact houden met het pleeggezin als ze er niet meer wonen. Als het gaat om volwassenen die niet verlengd minderjarig verklaard zijn, kan niemand dat verbieden.

Kan ik contact opnemen met andere pleegouders?

De Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen vzw (kortweg V.V.P.) organiseert al 30 jaar ontmoetingsactiviteiten voor pleegouders en pleeggezinnen. Ze werken samen met de diensten voor pleegzorg, maar zijn onafhankelijk. Hieronder vind je de link naar hun website: 

http://www.pleegouders.be

Krijg ik verlof om aan pleegzorg te doen?

Ja, er bestaan verschillende regelingen. De meeste recente informatie over pleegzorgverlof, pleegouderverlof en opvangverlof kan je hier  terugvinden.