Nuttige documenten

Wanneer een pleeggast in je gezin komt wonen, kan je terugvallen op de nodige administratieve ondersteuning. Op deze pagina vind je een aantal documenten terug die belangrijk kunnen zijn of die je nodig hebt. Vind je iets toch niet of heb je vragen? Dan mag je altijd contact opnemen met de pleegzorgdienst uit jouw provincie.

 

Pleegzorg Oost-Vlaanderen

Veelgestelde vragen

Mijn pleegkind/gast heeft een andere godsdienst. Hoe ga ik daarmee om?

Als het pleegkind of de pleeggast een andere levensbeschouwing of godsdienst heeft, is dat waarschijnlijk omdat jullie tijdens de voorbereiding op pleegzorg geen bezwaar gemaakt hebben tegen die godsdienst. Het betekent wel dat je er rekening mee moet houden dat het pleegkind zijn godsdienst kan beleven.

Een dokter heeft beroepsgeheim, hebben pleegouders dat ook?

Pleegouders zijn vrijwillige medewerkers van de diensten voor pleegzorg. Daarom zijn ze ook door het beroepsgeheim gebonden. Dat wil zeggen dat pleegouders discreet moeten omgaan met de informatie die zij verkrijgen over het pleegkind of de pleeggast, zijn/haar familie en zijn/haar geschiedenis.

Kan ik mijn pleegkind/gast nog zien als de pleegzorgsituatie gestopt is?

Niet altijd. Het is natuurlijk leuk als pleegkinderen/pleeggasten nog contact houden met het pleeggezin als ze er niet meer wonen. Als het gaat om volwassenen die niet verlengd minderjarig verklaard zijn, kan niemand dat verbieden.

Kan ik contact opnemen met andere pleegouders?

De Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen vzw (kortweg V.V.P.) organiseert al 30 jaar ontmoetingsactiviteiten voor pleegouders en pleeggezinnen. Ze werken samen met de diensten voor pleegzorg, maar zijn onafhankelijk. Hieronder vind je de link naar hun website: 

http://www.pleegouders.be

Krijg ik verlof om aan pleegzorg te doen?

Ja, er bestaan verschillende regelingen. De meeste recente informatie over pleegzorgverlof, pleegouderverlof en opvangverlof kan je hier  terugvinden.