Gastgezinnen in Vlaanderen

 

Vlaanderen telt zo'n 5.500 gezinnen die een pleegkind of pleeggast een nieuwe thuis geven. Soms voor korte tijd, soms voor langere tijd of soms zelfs enkel tijdens weekends en vakanties. Als gastgezin sta je niet alleen in je engagement. Je kunt terecht bij je pleegzorgbegeleider en bij gastgezinnen die net als jij een volwassene met een beperking of een psychische problematiek opvangen. En bij veel gastgezinnen staat ook de omgeving klaar om een handje toe te steken zodat de zorg voor jou haalbaar blijft. 

 

Vlaamse Vereniging Pleegzorg

De Vlaamse Vereniging Pleegzorg of kortweg VVP brengt al meer dan 35 jaar pleeg- en gastgezinnen dichter bij elkaar. Elke vrijwilliger met een hart voor pleegzorg is welkom. Via ontmoetingsdagen, weekends of andere initiatieven kunnen pleeggezinnen en -kinderen in contact komen met andere pleeggezinnen en -kinderen en sympathisanten. Algemene noden en vragen komen ook aan bod, worden gebundeld en gesignaleerd aan het beleid. 
 
Meer weten of de nieuwsbrief ontvangen?    Klik hier en bezoek de website.

 

Pleegzorg Vlaanderen

Pleegzorg Vlaanderen bundelt alle betrokken partijen binnen pleegzorg en brengt ze in dialoog met elkaar. Samen met pleegouders, ouders, pleegkinderen, pleeggasten en diensten voor pleegzorg fungeert deze organisatie als gesprekspartner met de overheid. Bovendien waakt ze over de promotie en uitbouw van pleegzorg in Vlaanderen en stimuleert ze vernieuwende en samenwerkende initiatieven.

Veelgestelde vragen

Mijn pleegkind/gast heeft een andere godsdienst. Hoe ga ik daarmee om?

Als het pleegkind of de pleeggast een andere levensbeschouwing of godsdienst heeft, is dat waarschijnlijk omdat jullie tijdens de voorbereiding op pleegzorg geen bezwaar gemaakt hebben tegen die godsdienst. Het betekent wel dat je er rekening mee moet houden dat het pleegkind zijn godsdienst kan beleven.

Een dokter heeft beroepsgeheim, hebben pleegouders dat ook?

Pleegouders zijn vrijwillige medewerkers van de diensten voor pleegzorg. Daarom zijn ze ook door het beroepsgeheim gebonden. Dat wil zeggen dat pleegouders discreet moeten omgaan met de informatie die zij verkrijgen over het pleegkind of de pleeggast, zijn/haar familie en zijn/haar geschiedenis.

Kan ik mijn pleegkind/gast nog zien als de pleegzorgsituatie gestopt is?

Niet altijd. Het is natuurlijk leuk als pleegkinderen/pleeggasten nog contact houden met het pleeggezin als ze er niet meer wonen. Als het gaat om volwassenen die niet verlengd minderjarig verklaard zijn, kan niemand dat verbieden.

Kan ik contact opnemen met andere pleegouders?

De Vlaamse Vereniging voor Pleeggezinnen vzw (kortweg V.V.P.) organiseert al 30 jaar ontmoetingsactiviteiten voor pleegouders en pleeggezinnen. Ze werken samen met de diensten voor pleegzorg, maar zijn onafhankelijk. Hieronder vind je de link naar hun website: 

http://www.pleegouders.be

Krijg ik verlof om aan pleegzorg te doen?

Ja, er bestaan verschillende regelingen. De meeste recente informatie over pleegzorgverlof, pleegouderverlof en opvangverlof kan je hier  terugvinden.