Extra ondersteuning

 

Je thuis delen met een persoon met een handicap, verrijkt zonder meer je leven. Maar het kan ook best intensief zijn. Daarom is het belangrijk dat je pleeggast zoveel mogelijk een eigen leven heeft met eigen activiteiten en hobby’s. Daarnaast is het ook goed dat je weet waar je pleeggast terecht kan als jij een weekendje weg wilt of een week op vakantie gaat. Op die manier blijft pleegzorg voor iedereen een verrijkende ervaring. 

We geven je graag een overzicht van de opvangmogelijkheden en activiteiten die er zijn:

 

Gaan logeren

Wanneer jij eens op vakantie wilt, is het belangrijk dat je pleeggast ergens terecht kan waar het leuk is op zijn of haar maat. Gelukkig zijn er verschillende mogelijkheden.

 • Kortopvang

  Voorzieningen voor kortopvang vangen mensen met een handicap op voor korte tijd. Ze kunnen er een poosje logeren. Ze leven er samen met andere logés. De voorziening zorgt ervoor dat ook zij een beetje vakantiegevoel hebben door samen leuke dingen te doen.
   

 • Voorziening met logeeraanbod

  Er zijn nog andere voorzieningen voor mensen met een handicap waar je pleeggast kan logeren. In deze voorzieningen wonen ook mensen voor lange tijd. Je pleeggast logeert er dus bij de bewoners. Sommige voorzieningen zijn voor mensen die werken. Andere voorzieningen zijn voor mensen die niet werken.
   

 • Logeergezin

  Een logeergezin vangt af en toe iemand met een handicap op voor korte tijd. Een weekend of enkele dagen. Meestal is je pleeggast de enige gast in het gezin. Vaak kan je pleeggast iedere keer in hetzelfde logeergezin terecht. Op die manier ontstaat er een fijne band tussen hen.  

 

Een dagbesteding

 • Dagcentrum

  Een dagcentrum is een plek waar je pleeggast overdag naartoe kan. Hij of zij kan kiezen uit allerlei activiteiten en kan regelmatig met de anderen op uitstap. ’s Avonds komt je pleeggast gewoon weer naar huis. Jullie kiezen samen hoeveel dagen per week je pleeggast naar een dagcentrum gaat. 
   

 • Begeleid werk

  Voor sommige personen met een handicap zijn de activiteiten in een dagcentrum te eenvoudig. Werken op een sociale werkplaats is dan weer te hoog gegrepen. Dankzij Begeleid Werk kan je pleeggast vrijwilligerswerk doen in het normale arbeidscircuit. Boeken ordenen in de bibliotheek, helpen bij de bakker of werken op de boerderij… Het dagcentrum gaat op zoek naar een werkplek en onderhoudt de contacten met de werkgever. 
   

 • Betaald werk

  Bij de VDAB kunnen personen met een handicap terecht wanneer ze een job zoeken. De VDAB doorloopt samen met hen een traject en bekijken voor welke jobs ze in aanmerking komen. Ook de mogelijkheid voor begeleiding op de werkvloer wordt afgetoetst. Is een job in het gewone arbeidscircuit niet haalbaar? Dan kunnen pleeggasten misschien terecht in een sociale werkplaats, een beschutte werkplaats of in de arbeidszorg.

 

 

Sport & vrije tijd

 • Sport

  Er zijn veel sportverenigingen voor mensen met een handicap. Naast sporten maakt je pleeggast er ook nieuwe vrienden. Je vindt de sportverenigingen op de website www.gsportvlaanderen.be.
   

 • Op reis

  Wil je graag met je pleeggast op reis maar heeft hij of zij bijzondere zorgen nodig? In Vlaanderen zijn er verschillende vakantieoorden waar personen met een handicap en hun familie welkom zijn. Hun aanbod is afgestemd op de behoeften en noden van personen met een handicap. Er zijn ook groepsreizen specifiek voor personen met een handicap. Je vindt het hele aanbod op de website www.toegankelijkreizen.be. Klik op de knop ‘Reisinfo en links’. Daar kies je het land ‘België’.
   

 • Vrijetijdsorganisaties

  Er zijn heel wat verenigingen die vrijetijdsactiviteiten aanbieden voor personen met een handicap. Soms zoeken ze samen met je pleeggast wat hij of zij leuk vindt. Je vindt meer informatie op de website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH): www.vaph.be. Klik op de knop ‘vrije tijd’. Daar vind je een lijst met organisaties en het aanbod per provincie. 

Veelgestelde vragen

Hoe komt iemand in pleegzorg terecht?

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden gedaan op pleegzorg.  Dat kan een vrijwillige vraag van de ouders zijn of een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank.

 

 

Zijn pleegkinderen of pleeggasten moeilijk?

Dat hoeft zeker niet, maar is ook niet volledig uitgesloten.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Aan het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken. Als er een specifieke vraag is, vraagt pleegzorg om binnen je gezin te overleggen of je daarop wilt ingaan.