Opvangmogelijkheden

Er zijn heel wat verschillende opvangmogelijkheden voor pleeggasten binnen pleegzorg. Een gastgezin kan ondersteuning bieden wanneer je zelf de zorg voor een volwassene met een beperking of psychiatrische problematiek niet meer volledig kan dragen. Maar soms woont een pleeggast ook permanent en voor vele jaren in een gastgezin. Natuurlijk kan je ook dan contact blijven houden.

 

Ondersteunende pleegzorg

Soms hoeft een gastgezin maar een tijdje in te springen, vb. wanneer ouders het tijdelijk even moeilijk hebben of wanneer ze de zorg over hun zoon of dochter met een beperking niet alleen aankunnen. Ouders vragen dan vaak zelf de ondersteuning van een gastgezin. Dit noemen we ondersteunende pleegzorg. Samen met de pleeggast en zijn of haar ouders zoeken we naar een goede samenwerking waar iedereen zich goed bij voelt. Dat kan een paar dagen, een paar weken of een paar maanden zijn.

Een pleeggast kan ook een paar dagen per week of in het weekend komen logeren in een gastgezin. Of tijdens vakanties. Dankzij deze opvang krijgen de ouders wat ruimte en tijd voor zichzelf. Ook wanneer een volwassene met een beperking in een voorziening verblijft, kan hij of zij zo nog een beetje deel uitmaken van een gezin.

 

Crisispleegzorg

Een onverwachte gebeurtenis kan plots voor heel wat onduidelijkheden zorgen in het leven van een volwassene met een beperking. Wanneer een gezin op dat moment heel snel klaar staat om de pleeggast in hun gezin op te nemen, kan dat de eerste zorgen wegnemen. Crisisgezinnen zijn flexibel om op dringende vragen in te spelen. Vaak kan een volwassene na korte tijd weer terug naar huis. Als dat niet het geval is, zoeken we samen naar een oplossing op lange termijn.

 

Kortdurende pleegzorg

Wanneer een volwassene op zoek is naar ondersteuning, kan een verblijf in een gastgezin tijdelijk voor de nodige stabiliteit zorgen. Perspectiefzoekende pleegzorg duurt meestal enkele maanden, tot de pleeggast een vast stekje gevonden heeft.

 

Langdurige pleegzorg

Wanneer een pleeggast langer dan een jaar in een gastgezin woont, spreken we over langdurige of perspectiefbiedende pleegzorg. Wanneer ouders de zorg over hun volwassen dochter of zoon met een beperking niet meer kunnen dragen of wanneer ze overlijden, wordt er een gastgezin gezocht. Een gastgezin biedt de nodige ruimte en stabiliteit aan een pleeggast om, in de mate van het mogelijke, op eigen benen te staan. Vaak woont een pleeggast heel wat jaren in een gastgezin.
 

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken over pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in zijn/haar eigen gezin kan of mag blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dat een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk,...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het "fout" lopen  van een pleegzorgplaatsing op tijd te detecteren is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin, wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.