Je kind, broer of zus in een gastgezin

Veel personen met een handicap blijven na hun 18de thuis wonen. Bij hun ouders of pleegouders. Dat gaat goed tot deze zelf te oud worden om de zorg voor hun (pleeg)kind te blijven dragen. In andere situaties wordt het samenleven erg moeilijk. Dan moet er gezocht worden naar een oplossing, naar een nieuwe thuis.

 

Een gastgezin, wat is dat?

Je kind, broer of zus kan misschien naar een voorziening voor personen met een handicap. Maar dat is niet altijd de beste oplossing. Misschien is een gastgezin een alternatief. Een gastgezin neemt een extra persoon in het gezin op. Soms is er een broer of zus die gastgezin wil worden. Is dat niet het geval, dan zoekt we naar een ‘onbekend’ gastgezin. Deze mensen voelen dat er in hun leven plaats is voor iemand extra. Een kind in huis zien ze niet zitten maar een volwassen persoon met een handicap die een zekere zelfstandigheid heeft, ja, dat kan wel.

En daarna?

Opvang in een gastgezin is altijd vrijwillig en gebeurt met toestemming van de pleeggast. Omdat je kind, broer of zus meerderjarig is, behoudt hij of zij maximale inspraak. Beslissingen worden in overleg genomen en de pleeggast kiest zelf hoe de contacten met zijn of haar familie verlopen.

Veelgestelde vragen

Hoe komt iemand in pleegzorg terecht?

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden gedaan op pleegzorg.  Dat kan een vrijwillige vraag van de ouders zijn of een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank.

 

 

Zijn pleegkinderen of pleeggasten moeilijk?

Dat hoeft zeker niet, maar is ook niet volledig uitgesloten.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dat ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.

Kan ik kiezen wie ik opvang?

Ja. Aan het einde van de selectie spreek je met pleegzorg af welk profiel je hebt als pleeggezin. In dat profiel staat omschreven voor welk soort pleegzorg je wenst samen te werken. Als er een specifieke vraag is, vraagt pleegzorg om binnen je gezin te overleggen of je daarop wilt ingaan.