Gastgezin worden

  • Wat je moet weten

Je bent minstens 21 jaar oud en woont in Vlaams-Brabant of Brussel. Je kan een kennis, buur, vriend of familie van de gast zijn, maar geen partner, kind of ouder. Soms kennen gastgezinnen hun gast op voorhand, maar soms ook  niet.

  • Waarover je moet nadenken

Zit je in een levensfase waarin je zin hebt in een uitdaging? Wil je een deel van je tijd en je huis delen met een volwassene met een handicap en/of een psychiatrische problematiek? Wil je je voor minimaal één jaar engageren?
De volgende aspecten van het engagement komen aan bod in het selectiegesprek; het is zinvol dat je ze voor jezelf al eens overloopt:
• Andere manieren van denken schrikken je niet af; je wilt graag iets leren van anderen, je maakt graag tijd voor overleg.
• Je hebt interesse voor de leefwereld van de gast.
• Je bent betrokken op de gast en bouwt zo een vertrouwensrelatie op. Dat betekent dat je de gast bij positieve en negatieve gebeurtenissen aanspreekt, bevraagt en ondersteunt.
• Je betrekt de gast bij huishoudelijke en sociale activiteiten.
• Soms bied je hulp bij praktische zaken, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
• Je biedt praktische en huishoudelijke hulp en ondersteuning, en indien nodig bij persoonlijke verzorging, al dan niet samen met een thuiszorgdienst.
• Je kan de gast eventueel laten helpen in je (landbouw)bedrijf, ondersteund door een gespecialiseerde dienst.
• Vrijwilliger en cliënt respecteren elkaars wensen, rechten en privacy.

  • De kennismaking en de overeenkomst

Als er een vraag van een gast naar een gastgezin binnenkomt waarvan jij en de pleegzorgdienst vinden dat ze bij jou past, begint de kennismakingsperiode, die we achteraf samen evalueren. Bij de effectieve start van je engagement onderteken je samen met de gast en de pleegzorgdienst een overeenkomst.

  • Wat de pleegzorgdienst doet

• Je staat er niet alleen voor. Een begeleider van de pleegzorgdienst begeleidt de gast. Er is, via huisbezoeken, regelmatig overleg met jou over de cliënt en over de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Tijdens dat huisbezoek heeft de begeleider ook contact met de gast, eventueel in een afzonderlijk gesprek.
• Tussendoor kan je met je vragen steeds bij de begeleider terecht.
• Je wordt uitgenodigd op activiteiten van Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.
• Je krijgt maandelijks een onkostenvergoeding van het Agentschap Jongerenwelzijn.
• Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel sluit voor jou een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. Daarin is een waarborg rechtsbijstand voorzien, en je bent ook gedekt voor lichamelijke ongevallen.