Bakpoki

Een woordje uitleg over de rugzak van Pleegzorg.

Soms is een  uithuisplaatsing van een kind een noodzakelijk (tijdelijk) gegeven, hoe pijnlijk en moeilijk dit ook is voor ouders en kinderen.

Vanuit het hulpverleningsbeleid  rond jonge kinderen wordt meer en meer  ingezet op pleegzorg als eerst te overwegen optie bij uithuisplaatsing.

Verwijzers, begeleiders en voorzieningen waar een kind (tijdelijk) geplaatst wordt, gaan dan in gesprek met de ouders en het kind over  de ingrijpende gebeurtenis die een uithuisplaatsing sowieso is. Het ‘leren kennen van pleegzorg’ is een proces, vraagt tijd en verschillende gesprekken, rekening houdend met het tempo van de ouders. We doen beroep op de aanwezige vertrouwensrelatie van begeleiders rond het gezin om dit proces aan te gaan. Tijdens dit denk- en beslissingsproces kunnen de pleegzorgcollega’s aangesproken worden om mee in gesprek te gaan met de ouders.

Er wordt vertrokken vanuit de bezorgdheden van ouders en de ontwikkelingsnoden van de kinderen en zo ‘in mensentaal’ uitleg gegeven over pleegzorg: soorten en vormen, gedeeld opvoederschap, contactregelingen, …

In de rugzak vind je  allerlei materiaal, om aan de slag te gaan met zowel ouders als kinderen in de voorbereiding naar pleegzorg. In het overzicht hier zie je welke  boeken, brochures en digitaal materiaal in de rugzak zitten.  We hopen dat dit materiaal helpend kan zijn om emoties en verwachtingen rond pleegzorg duidelijker te krijgen.

Waar kan je deze rugzak ontlenen?

In elke regio staat er een rugzak ter beschikking:

  • in Gent-Eeklo-Deinze bij het CIG: Kiekenstraat 4, 9000 Gent. tel:09 226 12 76 (vragen naar Ellen Rodts)
  • in Waas en Dender: Pleegzorg Oost-Vlaanderen: Heidepark13 9200 Dendermonde – Appels (vragen naar de regio-administratie)
  • in Zuid-Oost-Vlaanderen: Pleegzorg Oost-Vlaanderen: Kortrijkse Heerweg 7 9700 Oudenaarde (vragen naar regio-administratie

De Huizen van het Kind kunnen ook een rugzak ontlenen bij hun regionaal CKG.

 

succes ermee!