Klachten & noodsituaties

Niet tevreden?

Je dienst voor pleegzorg probeert je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan er zich op een bepaald ogenblik een probleem voordoen. Misschien ben je over iets verbaasd, ontevreden of heb je ergens vragen over. In de eerste plaats is het goed om dit met je pleegzorgbegeleider te bespreken.

Lukt dit niet of krijg je geen bevredigend antwoord, dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke van jouw regio. Je kan hun contactgegevens hier terugvinden. Ben je nadien nog niet tevreden? Dan kun je ook een klacht indienen. In de klachtenprocedure lees je hoe je dat doet en welke kanalen je hebt.

 

Noodsituaties

Op werkdagen is de dienst bereikbaar van 9u00 tot 12u30 en van 13u30 tot 17u00. Je kan onze contactgegevens hier terugvinden.

Buiten de werkuren voorziet de dienst een crisispermanentie voor zeer dringende gebeurtenissen van 17u00 tot 22u00 op elke werkdag en van 10u00 tot 22u00 in het weekend of op feestdagen. Bij een onverwachte en dringende crisissituatie waarbij het kind - de jongere gevaar loopt op psychisch of fysiek vlak, kunnen pleegzorgers, pleegjongeren, pleeggasten of ouders terecht op het crisisnummer 0491 39 97 30. De telefoon wordt bemand door ervaren medewerkers.