Klachten

Niet tevreden?

Je dienst voor pleegzorg probeert je zo goed mogelijk te ondersteunen. Toch kan er zich op een bepaald ogenblik een probleem voordoen. Misschien ben je over iets verbaasd, ontevreden of heb je ergens vragen over. In de eerste plaats is het goed om dit met je pleegzorgbegeleider te bespreken.

Lukt dit niet of krijg je geen bevredigend antwoord, dan kun je contact opnemen met de verantwoordelijke van jouw regio. Je kan hun contactgegevens hier terugvinden. Ben je nadien nog niet tevreden? Dan kun je ook een klacht indienen. In de klachtenprocedure lees je hoe je dat doet en welke kanalen je hebt.