Kinderen of jongeren met een beperking of psychische kwetsbaarheid

Bij pleegzorg zoeken we een plekje voor elk kind, elke jongere en/of volwassene die een warm plekje binnen een gezin nodig heeft. Helaas vinden we zo'n plekje maar moeilijk voor sommigen onder hen. Daarom verdient hun situatie wat extra aandacht. We zoeken op dit moment specifiek pleeggezinnen voor kinderen of jongeren met een handicap of psychische kwetsbaarheid. 

Welke vormen bestaan er?

Pleegzorg bestaat in verschillende vormen en maten. 

De pleegjongere/het pleegkind

  • woont bij iemand die hij/zij kent (broer, tante, personeelslid uit de voorziening, kennis, …)
  • woont bij een pleeggezin dat hij/zij vooraf niet kende
  • verblijft voltijds bij het pleeggezin. 
  • verblijft enkele dagen per week bij het pleeggezin en verblijft de andere dagen bijvoorbeeld in een voorziening
  • verblijft en toe tijdens weekends en vakanties bij een pleeggezin, bijvoorbeeld om de ouders te ontlasten of om even weg te zijn uit de voorziening

Is het anders?

Kinderen of jongeren met een beperking zijn niet anders dan andere kinderen of jongeren: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Kinderen en jongeren met een beperking hebben wel bijkomende noden. Sommigen hebben behoefte aan hulpmiddelen of aan meer intensieve verzorging. Belangrijk is dat je hem/haar ziet als een persoon met mogelijkheden, talenten en potentieel die met behulp van jouw aanwezigheid de kans krijgen naar boven te komen. Dit en nog andere elementen maken dat pleegzorg voor mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid eigen accenten krijgt.

Meer weten?

Wil je meer weten over de praktische kant? Waar heb je als pleeggezin recht op? Hoe word je pleegouder van een kind of jongere met een beperking of psychische kwetsbaarhied? Dan kan je je inschrijven voor onze specifieke digitale infoavond op 2 februari.

Tijdens deze infoavond komt de volledige werking van pleegzorg aan bod. Een ervaren pleegzorgbegeleidster vertelt je wat pleegzorg precies inhoudt, welke voorwaarden eraan verbonden zijn, hoe je pleeggezin kan worden, bij wie je terecht kunt voor ondersteuning, hoe het traject in elkaar zit etc.

In deze infosessie is er daarnaast ook nog specifieke aandacht voor alle bijzonderheden die de zorg voor een kind of jongere met een handicap met zich meebrengt. Een ervaren pleeggezin komt vertellen vanuit de eigen persoonlijke ervaring en je krijgt de kans om al je vragen te stellen, zodat jij na afloop met een helder beeld je computer kan afsluiten.

Wil jij graag komen luisteren? Schrijf je dan even in. Deelnemen is volledig gratis. Blijkt pleegzorg toch niets voor jou te zijn, geen probleem. Aan je deelname hangt geen enkele verplichting vast. Het bijwonen van een infoavond is wel de belangrijke eerste stap van je traject.

Via deze link kan je je inschrijven voor de infoavond van 2 februari.