Als vrijwilliger wonen in een doorstromingshuis

  •  Wat je moet weten

Je bent minstens 19 jaar oud; studeert of werkt en je wilt in Brussel of Leuven meer dan een gewoon kot. Je woont onder hetzelfde dak met één of twee andere vrijwilligers en drie gasten. De vrijwilligers organiseren het samenwonen in het huis (maaltijden, huishoudtaken, weekends,…). Je beschikt over een eigen kamer. De keuken, woonkamer, badkamer en tuin deel je met de andere bewoners.
Je betaalt een beperkte huurbijdrage en een bijdrage in de gemeenschappelijke kosten.

  • Waarover je moet nadenken

Zit je in een levensfase waarin je zin hebt in een uitdaging? Wil je een stuk van je (studenten)leven delen met jongvolwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek? Wil je je voor minimaal één jaar engageren?

De volgende aspecten van het engagement komen aan bod in het selectiegesprek; het is zinvol dat je ze voor jezelf al eens overloopt:
• Andere manieren van denken  schrikken je niet af; je wilt graag iets leren van anderen, je maakt tijd voor overleg.
• Je hebt interesse voor de leefwereld van de gast.
• Je bent betrokken op de medebewoners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op. Dit betekent ook dat je de gasten  bij  positieve of negatieve gebeurtenissen aanspreekt, bevraagt en ondersteunt.
• Je ondersteunt de gast bij het uitbouwen van  sociale contacten .
• Je biedt praktische en huishoudelijke hulp en ondersteuning, al dan niet samen met een thuiszorgdienst.
• Je hebt oog voor het leerproces bij de gasten.
• Je kan omgaan met grenzen, afstand en nabijheid.
• Vrijwilligers en gasten respecteren  elkaars wensen, rechten en privacy.
• Je neemt actief deel aan het gemeenschapsleven: maaltijden, huishoudafspraken, ontspanning.

  • De kennismaking en de overeenkomst

Na het kennismakingsgesprek en selectiegesprek beslist het team  of deze vorm van vrijwilligerswerk geschikt is voor jou en kan de kennismaking in het huis starten.
Bij de effectieve start van je engagement onderteken je de huurovereenkomst, een verblijfsovereenkomst en het huishoudelijk reglement

  • Wat de pleegzorgdienst doet

• Je staat er niet alleen voor. Een begeleider van de pleegzorgdienst  begeleidt de gasten.
• Om de drie weken heb je met de begeleider en met de vrijwilligers een huisvergadering. Deze vergadering gaat over de drie gasten, je eigen functioneren en het groepsgebeuren.
• Tussendoor kan je met vragen steeds bij de begeleider terecht.
• Je wordt uitgenodigd op activiteiten van Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel.
• Pleegzorg Vlaams-Brabant & Brussel sluit voor jou een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid af. Hierbij is ook een waarborg rechtsbijstand voorzien. Eveneens ben je gedekt voor lichamelijke ongevallen.