Vacatures

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw,

Hoofdzetel: Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare

 

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw is een dynamische nieuwe organisatie die zich vanuit verschillende vestigingen in de provincie dagelijks inzet voor meer dan 1.000 pleegkinderen, pleegjongeren, pleeggasten, hun families en hun pleeggezinnen.

Functie

Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor het strategisch en operationeel aansturen van Pleegzorg West-Vlaanderen.  Samen met het managementteam en in overleg met de Raad van Bestuur stuur je het algemeen beleid aan conform de visie en missie van PZWV. 

Je opereert als een verbindend leider maar je durft ook knopen door te hakken.

Je kiest voor competentiemanagement.

Je onderhoudt een goed contact met al onze externe partners.

Functietitel:

Algemeen Directeur Pleegzorg West-Vlaanderen

Profiel
 • Houder van een master diploma of gelijkgesteld door aantoonbare ervaring.
 • Relevante ervaring in leidinggeven.
 • Sociaal gedreven manager, die verbindend kan leiden
 • Bereid zijn deel te nemen aan assessment proef
Wij bieden:
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Functieverloning volgens paritair comité 319.01 (barema K1)
 • De plaats van tewerkstelling is Brugge
Startdatum: zo snel mogelijk

solliciteren voor 30/06/2017 per mail naar: voorzitter@pleegzorgwvl.be

Vacature voor Algemeen Directeur Pleegzorg West-Vlaanderen

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw,

Hoofdzetel: Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare

 

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw is een dynamische nieuwe organisatie die zich vanuit verschillende vestigingen in de provincie dagelijks inzet voor meer dan 1.000 pleegkinderen, pleegjongeren, pleeggasten, hun families en hun pleeggezinnen.

Functie

Als algemeen directeur ben je verantwoordelijk voor het strategisch en operationeel aansturen van Pleegzorg West-Vlaanderen.  Samen met het managementteam en in overleg met de Raad van Bestuur stuur je het algemeen beleid aan conform de visie en missie van PZWV. 

Je opereert als een verbindend leider maar je durft ook knopen door te hakken.

Je kiest voor competentiemanagement.

Je onderhoudt een goed contact met al onze externe partners.

Functietitel:

Algemeen Directeur Pleegzorg West-Vlaanderen

Profiel
 • Houder van een master diploma of gelijkgesteld door aantoonbare ervaring.
 • Relevante ervaring in leidinggeven.
 • Sociaal gedreven manager, die verbindend kan leiden
 • Bereid zijn deel te nemen aan assessment proef
Wij bieden:
 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Functieverloning volgens paritair comité 319.01 (barema K1)
 • De plaats van tewerkstelling is Brugge
Startdatum: zo snel mogelijk

solliciteren voor 30/06/2017 per mail naar: voorzitter@pleegzorgwvl.be

Vacature voor medewerker bij 'kenniscentrum voor pleegzorg'

Vacatures voor medewerkers bij ‘kenniscentrum voor pleegzorg’

 Standplaats: in overleg te bepalen
De diensten voor pleegzorg zoeken voor de opstart van een ‘kenniscentrum voor pleegzorg’:
- Twee halftijdse medewerkers (m/v)

Jobinhoud:
- Onderzoeksvoorbereidende en begeleidingsondersteunende opdrachten zoals het uitwerken van nieuwe methodieken, deze en oude werkmethodes toetsen op hun effecten, diagnostiek, ondersteuning, vorming en alle andere activiteiten die kunnen bijdragen tot kwaliteitsverbetering in de pleegzorg, met inbegrip van activiteiten die de werking van het centrum ondersteunen (bijvoorbeeld fondsenwerving).

Profiel:
- Master in een richting van de menswetenschappen
- Kennis en ervaring in de jeugdhulpverlening in het algemeen en in pleegzorg/FAM (Flexibel Aanbod Meerderjarigen) in het bijzonder
- Kennis en ervaring op het vlak van wetenschappelijk onderzoek
- Kennis van statistiek
- Goede communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling
- Zin voor initiatief
- Heeft verantwoordelijkheidszin en kan resultaatsgericht werken
- Kan zowel zelfstandig als in team werken
- Besluitvaardig
- Kan kritisch en analytisch reflecteren
- Kan efficiënt en effectief omgaan met beschikbare tijd en middelen
- Kan leiden en procesmatig aansturen

Wij bieden:
Een contract van onbepaalde duur in een boeiende en flexibele werkomgeving.
Halftijds (19u)

Vergoeding: maandloon volgens het barema L1 (Paritair Comité 319.01).

Solliciteren via e-mail met motivatiebrief en CV tot 20 juni 2017 naar frank.vanholen@pleegzorgvbb.be

Vacature Voorzitter Participatieraad

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw,

Hoofdzetel: Moorseelsesteenweg 133, 8800 Roeselare

Pleegzorg West-Vlaanderen vzw is een dynamische organisatie die zich vanuit verschillende vestigingen in de provincie dagelijks inzet voor meer dan 1000 pleegkinderen, pleegjongeren, pleeggasten, hun families en hun pleeggezinnen.

Zoekt:

VOORZITTER VAN DE PARTICIPATIERAAD (M/V)

die samen met de participatieraadsleden werk maakt van de participatie van de partners van Pleegzorg West-Vlaanderen.

Pleegzorg West-Vlaanderen vindt de participatie van de partners van Pleegzorg West-Vlaanderen erg belangrijk. Participatie zorgt voor betrokkenheid en inspraak in een niet altijd evidente samenwerking in kader van pleegzorg en voor directe kwaliteitsverbetering in de werking van pleegzorg en van pleegzorg West-Vlaanderen. In kader van participatie ontstond een participatieraad. Voor deze raad zijn wij op zoek naar een vrijwillige en onafhankelijk voorzitter.

Profiel

Tegelijkertijd ben je geen vertegenwoordiger vanuit één van deze partners, noch heb je een professionele binding met pleegzorg voor zover een dergelijke binding van invloed kan zijn op je onafhankelijke positie.

 • Je bent neutraal, betrouwbaar, kritisch, zelfzeker, spontaan.
 • Je kan vergaderingen leiden, beslissingen nemen, organiseren, samenwerken, bemiddelen, luisteren, motiveren.
 • Je hebt humor.
 • Je beschikt over inlevingsvermogen voor de verschillende partners hun positie en opdracht.
 • Je kan tijd vrijmaken voor je taken en bent vlot bereikbaar bij vragen of problemen.

 

Taken van een voorzitter:

 • De voorzitter vertegenwoordigt de participatieraad naar buitenuit.
 • De voorzitter onderschrijft de missie en de visie van Pleegzorg West-Vlaanderen.
 • De voorzitter roept de participatieraad bijeen, maakt de agenda in samenspraak met de partners van Pleegzorg West-Vlaanderen die vertegenwoordigd zijn in de ontmoetingsgroepen en/of met hun woordvoerders op.
 • De voorzitter zorgt voor een goede voorbereiding van de participatieraad in samenspraak met de stafmedewerker van pleegzorg West-Vlaanderen en de leden/afgevaardigden van de ontmoetingsgroepen
 • De voorzitter overlegt regelmatig met de stafmedewerker van Pleegzorg West-Vlaanderen over organisatorische of inhoudelijke punten en de noodzaak deze al dan niet te behandelen op het niveau van de participatieraad.
 • De voorzitter volgt de werking van pleegzorg West-Vlaanderen (inhoudelijk, financieel, logistiek) kritisch op.
 • De voorzitter volgt de communicatie vanuit de verschillende ontmoetingsgroepen op.
 • De voorzitter maakt tijd om deel te nemen aan ontmoetingsgroepen bij uitnodiging om kennis te maken met alle leden van de ontmoetingsgroepen.

We bieden:

 • Een zinvolle vrijwilligersopdracht
 • Vrijwilligersvergoeding en -verzekering
 • Kilometervergoeding

Wij wensen actief in te zetten om gelijke kansen en diversiteit te bevorderen. Uw kwaliteiten zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst.

Stuur jouw motivatiebrief én CV met vermelding van de vacature voorzitter participatieraad pleegzorg West-Vlaanderen (vrijwilligerswerk) ter attentie van Els Vanderwaeren, stafmedewerker Pleegzorg West-Vlaanderen, via email naar vacature@pleegzorgwvl.be.