Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

Wie zijn wij?

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een dienst voor Pleegzorg erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW). Wij begeleiden pleegkinderen, pleegjongeren en volwassen pleeggasten die verblijven bij pleegzorgers in Vlaams-Brabant en Brussel. Volwassen personen met een beperking en/of psychiatrische moeilijkheden komen in aanmerking voor een begeleiding vanuit pleegzorg.
Naast pleegzorgbegeleiding bieden we ook begeleid wonen met ondersteuning van een vrijwilliger aan voor volwassen personen met een beperking. Van 2017 noemen we dit Mobiele en Ambulante begeleiding met een vrijwilliger. Dit aanbod is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Pleegzorg en begeleiding van personen met een beperking is mogelijk dankzij de inzet van pleegzorgers, pleeggezinnen, vrijwilligers en professionele medewerkers.

 

Onze afdelingen en teams

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel onderbouwt haar toegankelijkheid en bereikbaarheid met een optimale spreiding van de dienstverlening. Hierbij een regiokaart en een overzicht van onze afdelingen en teams

 

Onze Visie en Missie

In overleg met al onze partners in pleegzorg werkten we samen de volgende visie en missie uit.

 

Bereikbaarheid van onze medewerkers

Bereikbaarheid directieteam

Hier vind je een  overzicht van alle medewerkers per locatie, gespreid over de provincie Vlaams-Brabant en Brussel.

Hier vind je een overzicht van de begeleidingsteams in Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.

Als je een e-mail wilt sturen naar een medewerker, kan dit als volgt:  voornaam.naam@pleegzorgvbb.be

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een VZW met een Raad van Bestuur.

 

Ons organogram Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

Wij bieden onze begeleiding aan vanuit vier afdelingen, gespreid over de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. In het organogram vind je een overzicht van de teams en diensten.

 

Onze opdrachten

Voor pleegzorg nemen wij concreet de volgende taken op:

• pleegzorg bekendmaken en nieuwe kandidaat-pleegouders werven
• kandidaat-pleegouders een grondige voorbereiding bieden en selecteren. Meer informatie hierover op de volgende pagina.
• aanvragen voor een pleegzorgsituatie onderzoeken. Contactgegevens voor aanmeldingen vind je op deze pagina.
• de meest geschikte koppeling maken tussen een concrete vraag en een concreet pleeggezin
• alle betrokkenen bij een pleegzorgsituatie professioneel begeleiden en ondersteunen
• de beëindiging van een pleegzorgsituatie zorgvuldig voorbereiden en begeleiden, met aandacht en respect voor alle betrokken partijen
• passende nazorg bieden aan alle betrokkenen

Meer informatie vind je elders op deze website

Voor een overzicht van ons aanbod voor volwassenen kan je hier een kijkje nemen.

 

Wens je meer te lezen over wat we doen?

Hieronder kan je ons jaarverslag van 2014 bekijken. Heb je liever een pdf-versie? Die vind je hier terug.