Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

Wie zijn wij?

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een dienst voor Pleegzorg erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW). Wij begeleiden pleegkinderen, pleegjongeren en volwassen pleeggasten die verblijven bij pleegzorgers in Vlaams-Brabant en Brussel. Volwassen personen met een beperking en/of psychiatrische moeilijkheden komen in aanmerking voor een begeleiding vanuit pleegzorg.

Naast pleegzorgbegeleiding bieden we ook  Mobiele en Ambulante begeleiding met een vrijwilliger voor personen met een (vermoeden) van handicap. Dit aanbod is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Pleegzorg en begeleiding van personen met een handicap is mogelijk dankzij de inzet van pleegzorgers, pleeggezinnen, vrijwilligers en professionele medewerkers.

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een VZW met een Raad van Bestuur.

In overleg met al onze partners in pleegzorg werkten we samen de volgende visie en missie  uit.

 

Onze afdelingen en teams

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel onderbouwt haar toegankelijkheid en bereikbaarheid met een optimale spreiding van de dienstverlening.

Wij bieden onze begeleiding aan vanuit negen teams verspreid over vier afdelingen in de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. Hierbij een overzicht van onze afdelingen en teams.

In het organigram vind je een overzicht van de teams en diensten. 

 

Bereikbaarheid van onze medewerkers

Alle medewerkers zijn per e-mail te bereiken: voornaam.naam@pleegzorgvbb.be 
(eventuele accenten op de letters weglaten)

 

Onze opdrachten

Voor pleegzorg nemen wij concreet de volgende taken op:

• pleegzorg bekendmaken en nieuwe kandidaat-pleegouders werven
• kandidaat-pleegouders een grondige voorbereiding bieden en selecteren. Meer informatie hierover op de volgende pagina.
• aanvragen voor een pleegzorgsituatie onderzoeken. Contactgegevens voor aanmeldingen vind je op deze pagina.
• de meest geschikte koppeling maken tussen een concrete vraag en een concreet pleeggezin
• alle betrokkenen bij een pleegzorgsituatie professioneel begeleiden en ondersteunen
• de beëindiging van een pleegzorgsituatie zorgvuldig voorbereiden en begeleiden, met aandacht en respect voor alle betrokken partijen
• passende nazorg bieden aan alle betrokkenen

Meer informatie vind je elders op deze website

Voor een overzicht van ons aanbod voor volwassenen kan je hier een kijkje nemen.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Ons beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens vindt u terug in onze GDPR-beleidsnota. Deze nota werd opgesteld conform de Europese Verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR)) die op 25 mei 2018 in voege treedt.

 

Wens je meer te lezen over wat we doen?

Hier kan je ons jaarverslag van 2014 bekijken. 

De evaluatie van onze werking presenteerden we in 2015 in het volgende jaarverslag kwaliteitszorg.

In 2016 kwamen we tot de volgende resultaten: zie jaarverslag kwaliteitszorg 2016.

 

Wij zoeken regelmatig naar nieuwe collega's, klik hier

 

Onze afdelingen en teams

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel onderbouwt haar toegankelijkheid en bereikbaarheid met een optimale spreiding van de dienstverlening.

Wij bieden onze begeleiding aan vanuit negen teams verspreid over vier afdelingen in de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. Hierbij een overzicht van onze afdelingen en teams.

In het organigram vind je een overzicht van de teams en diensten.