Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

Wie zijn wij?

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een dienst voor Pleegzorg erkend door het Agentschap Jongerenwelzijn (AJW).
Naast deze erkenning bieden we ook begeleid wonen met vrijwilliger aan voor volwassen personen met een beperking. Dit aanbod is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Pleegzorg en begeleiding van personen met een beperking is mogelijk dankzij de inzet van pleegzorgers, pleeggezinnen, vrijwilligers en professionele medewerkers.

 

Onze afdelingen en teams

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel onderbouwt haar toegankelijkheid en bereikbaarheid met een optimale spreiding van de dienstverlening. Hierbij een regiokaart en een overzicht van onze afdelingen en teams

 

Bereikbaarheid van onze medewerkers

Bereikbaarheid directieteam

Hier vind je een  overzicht van alle medewerkers per locatie, gespreid over de provincie Vlaams-Brabant en Brussel.

Hier vind je een overzicht van de begeleidingsteams in Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel.

Als je een e-mail wilt sturen naar een medewerker, kan dit als volgt:  voornaam.naam@pleegzorgvbb.be

Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel is een VZW met een Raad van Bestuur.

 

Onze visie en missie

Samen met alle medewerkers en de Raad van Bestuur van Pleegzorg Vlaams-brabant en Brussel kwamen we tot de volgende visie en missie.

 

Ons organogram Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel

Wij bieden onze begeleiding aan vanuit vier afdelingen, gespreid over de provincie Vlaams-Brabant en Brussel. In het organogram vind je een overzicht van de teams en diensten.

 

Onze opdrachten

Voor pleegzorg nemen wij concreet de volgende taken op:

• pleegzorg bekendmaken en nieuwe kandidaat-pleegouders werven
• kandidaat-pleegouders een grondige voorbereiding bieden en selecteren. Meer informatie hierover op de volgende pagina.
• aanvragen voor een pleegzorgsituatie onderzoeken. Contactgegevens voor aanmeldingen vind je op deze pagina.
• de meest geschikte koppeling maken tussen een concrete vraag en een concreet pleeggezin
• alle betrokkenen bij een pleegzorgsituatie professioneel begeleiden en ondersteunen
• de beëindiging van een pleegzorgsituatie zorgvuldig voorbereiden en begeleiden, met aandacht en respect voor alle betrokken partijen
• passende nazorg bieden aan alle betrokkenen

Voor een overzicht van ons aanbod voor volwassenen kan je hier een kijkje nemen.

 

Wens je meer te lezen over wat we doen?

Hieronder kan je ons jaarverslag van 2014 bekijken. Heb je liever een pdf-versie? Die vind je hier terug.