Wat is de Jeugdrechtbank?

 

De jeugdrechtbank is een rechtbank waar de jeugdrechter afdwingbare maatregelen kan nemen ten aanzien van minderjarigen en hun ouders. De jeugdrechter kan dit in drie situaties doen: als de jongere zich in een problematische opvoedingssituatie bevindt en er geen oplossing gevonden wordt in de vrijwillige hulpverlening via het Comité Bijzondere Jeugdzorg; als de jongere een als misdrijf omschreven feit heeft gepleegd; en als de jongere in een acute crisissituatie bevindt die gevaar oplevert voor zijn ontwikkeling of zijn persoon. In dit laatste geval kan de jeugdrechter een 45-dagenmaatregel nemen. Binnen die periode moet  het Comité Bijzondere Jeugdzorg hulpverlening opzetten.
Pleegzorg is één van de maatregelen die de jeugdrechter kan uitspreken.

CONTACT