Kan iedereen pleegouder worden?

Wettelijk gezien zijn er maar weinig minimumvoorwaarden om pleegouder te worden. In de Bijzondere Jeugdzorg moeten pleegouders meerderjarig zijn, een getuigschrift van goed gedrag voorleggen dat niet bezwarend is voor pleegzorg en een medisch attest waaruit blijkt dat zij geen gezondheidsrisico inhouden voor het kind of de gast. In de gehandicaptenzorg zijn er nog minder voorwaarden. Bij Kind en Gezin moeten pleegouders minimum 21 jaar oud zijn, moeten zij voldoende pedagogische kwaliteiten hebben , een attest van goed gedrag en voor alle gezinsleden boven 18 jaar een attest van goede gezondheid van een arts met daarbij aandacht voor vaccinaties.

Pleegzorg laat kandidaat-pleegouders wel een selectieprocedure volgen. hierin wordt nagegaan of zij geschikte pleegouders zouden zijn. In de praktijk kan dus niet iedereen zomaar pleegouder worden.

CONTACT