Privacy policy

Indien er via de websites informatie wordt opgevraagd met persoonsgegevens, worden deze persoonsgegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.

 

Wij geven u daarbij de volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren;
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling;
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct marketingdoeleinden aangewend;
  • U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren;
  • We treffen de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.