Doe een gift

Je hoeft geen pleeggezin te worden om pleegzorg te steunen. Ook met een gift kun je pleegzorg een warm hart toe dragen.

 

Hoe kun je een gift doen?

Je kunt ons een duwtje in de rug geven door een gift te doen met een overschrijving via je bank of pc… Het rekeningnummer van pleegzorg is BE76 0688 9918 7195.

 

Waarvoor gebruiken we de giften?

Pleegzorg staat of valt met het aantal beschikbare pleeg- en gastgezinnen. Daarom moet er permanent geïnvesteerd worden in wervings- en bekendmakingsacties, in intensieve selectie, voorbereiding en vorming. Daarvoor is extra geld nodig want voor deze activiteiten ontvangen we geen subsidies.  Bovendien proberen we onze gezinnen elk jaar te bedanken met een leuke uitstap, een filmvoorstelling of een gezellig ontmoetingsmoment.

 

Wanneer heb ik recht op een fiscaal attest?

Steun je Pleegzorg Vlaanderen voor 40 euro of meer per jaar? Dan krijg je een fiscaal attest. Vergeet dan zeker niet je adres te vermelden als mededeling bij je overschrijving. Je kunt ook maandelijks een kleine som doneren via domiciliëring. Nog vragen? Mail ons op info@pleegzorgvlaanderen.be!

 

 

 

Veelgestelde vragen

Wat is pleegzorg?

We spreken van pleegzorg als mensen - de pleegouders of gastgezinnen - hun gezin ten dienste stellen van een andere persoon - het pleegkind of de pleeggast - die niet in hun eigen gezin kunnen of mogen blijven wonen.

Waarom kiezen voor pleegzorg als iemand niet thuis kan wonen?

Het gewone leven vormt de kracht van pleegzorg. Voor veel pleegkinderen en pleeggasten is dit een goede oplossing: zij vinden in hun pleeggezin geborgenheid, warmte, een kader, een sociaal netwerk, ...

Wat gebeurt er als een pleegzorgsituatie fout loopt ?

Om het “ fout “ lopen  van een pleegzorg plaatsing tijdig te onderkennen is een vlotte samenwerking tussen het pleeggezin  en de dienst voor pleegzorg cruciaal. Als echter blijkt dat de problemen niet meer op te lossen zijn binnen het gezin wordt er uitgekeken naar andere oplossingen.

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dit ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij de pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.