Beleving van pleegkinderen

In Vlaanderen werd nog maar weinig onderzoek gevoerd naar de beleving van pleegkinderen. Dergelijke kennis kan er nochtans toe bijdragen dat we de bijzondere positie van pleegkinderen beter begrijpen. Vanuit een beter inzicht en begrip, kan de zorg verder worden geoptimaliseerd.

Luisteren naar en aan de slag gaan met de verhalen van pleegkinderen, sluit ook aan bij een participatieve benadering, één van de pijlers binnen het hertekende landschap van de jeugdhulpverlening.

In januari 2016 startte de Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel onder leiding van Prof. Dr. J. Vanderfaeillie aan een kwalitatief onderzoek naar de 'beleving en (begeleidings)noden van pleegkinderen'. Het doel is om pleegkinderen en -jongeren (12-18 jaar) zélf aan het woord te laten, zo meer inzicht te verwerven in hun noden en van daaruit aanbevelingen te formuleren voor beleidsactoren en hulpverleners.

In het voorjaar van 2016 start de bevraging, waarvoor nauw wordt samenwerkt met pleegzorgdiensten en pleegzorgers. De resultaten worden verwacht in de loop van 2017.

 

Meer info?
ann.cle@vub.ac.be

Veelgestelde vragen

Hoe komt iemand in pleegzorg terecht?

Als ouders om welke reden dan ook (tijdelijk) niet voor hun kind kunnen zorgen, kan beroep worden gedaan op pleegzorg.  Dit kan een vrijwillige vraag van de ouders zijn of een maatregel opgelegd door de jeugdrechtbank.

 

 

Zijn pleegkinderen of pleeggasten moeilijk?

Dat hoeft zeker niet maar is ook niet volledig uitgesloten .

Is pleegzorg voor mensen met een beperking anders?

Mensen met een beperking zijn niet anders dan andere mensen: zij hebben evengoed nood aan een warme omgeving, aan steun, aan veiligheid. Mensen met een beperking hebben wel bijkomende noden.

Houden pleegkinderen contact met hun eigen familie?

Je kunt een pleeggezin beschouwen als hulp die aan het natuurlijke netwerk van een kind wordt toegevoegd. Ouders zijn daarin zeer belangrijk. Het dus evident dat pleegkinderen contact kunnen hebben met hun ouders. In veel situaties is dat mogelijk. Denken we maar aan gezinsondersteunende pleegzorg.

Wat vinden pleegkinderen/gasten zelf van pleegzorg?

Eigenlijk zouden we die vraag aan de kinderen of gasten zelf moeten stellen. Verschillende onderzoekers hebben dit ook gedaan. Daaruit blijkt dat veel pleegkinderen/gasten zeer tevreden zijn over hun verblijf bij de pleegouders. Kinderen hebben het soms wel moeilijk om te begrijpen wat er met hen en hun ouders gebeurt.