Onderzoek

Onderzoek rond pleegzorg in binnen- en buitenland is en blijft belangrijk. Via onderzoek krijgt de sector inzichten en kan de kwaliteit van pleegzorg in Vlaanderen verder verbeteren.

Matching

Het onderzoek Matching wil vraag en aanbod tussen pleeggezinnen en pleegkinderen nog beter op elkaar afstemmen.

Samenwerken Ondersteunen in Pleegzorg

SOP wil samenwerkingsproblemen tussen de betrokken partijen binnen een pleegzorgsituatie aanpakken.