Visie

ONZE VISIE

 

PLEEGZORG OOST-VLAANDEREN

 • Creërt een maatschappelijk draagvlak dat solidariteit en zorg tussen mensen erkent en ondersteunt.
 • Is een pluralistische organisatie met respect voor ieders eigenheid, waarden, cultuur en levensbeschouwing.
 • Is een professionele organisatie die streeft naar optimale levenskwaliteit voor kinderen, jongeren en volwassenen in pleegzorg.
 • Staat voor participatie, transparantie, openheid en duidelijkheid.
 • Is vlot bereikbaar en voor iedereen toegankelijk.
 • Doet een beroep op het engagement van gezinnen, het netwerk van de cliënt en ondersteunt bestaande pleegzorgsituaties.
 • Stelt het belang van pleegkind en pleeggast centraal.
 • Werkt vanuit de aanwezige krachten en mogelijkheden va cliënten, pleegzorgers en hun respectievelijke netwerk.
 • Staat voor gedeelde zorg en samenwerking doorheen de hulpverlening.
 • Werkt met deskundige medewekers in diverse teams waar kennis en ervaring gedeeld worden.
 • Benut de specifieke deskundigheid van elke medewerker.
 • Stimuleert haar medewerkers om bijscholing te volgen en biedt vorming aan pleegzorgers.
 • Bevraagt zichzelf als lerende organisatie.
 • Speelt met vernieuwende initiatieven in op maatschappelijke evoluties.