Nieuws

Nieuws

Hier ontdek je alle nieuwe initiatieven, maatregelen, interviews en activiteiten rond pleegzorg. Specifiek uit jouw regio of voor heel Vlaanderen.
Vlaanderen
Het voorbije jaar rondde Vlaanderen de kaap van 5.000 pleeggezinnen; eind 2017 waren er 5.181 pleeggezinnen actief, een stijging met 8 procent. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Pleegzorg Vlaanderen. 7.115 pleegkinderen en 516 pleeggasten kregen het voorbije jaar ondersteuning via pleegzorg. Maar de...
Vlaanderen
Pleegzorg Vlaanderen pleit al een hele tijd voor de invoering van een pleegouderschapsverlof. Wanneer een kind van iemand anders in je gezin komt wonen, heeft iedereen wat tijd nodig om aan elkaar te wennen.Op 19 juli keurde de voltallige Kamer eenparig het wetsvoorstel  goed  dat een eers...